Beheerst beloningsbeleid BAS

Doel beloningsbeleid
Ons beheerst beloningsbeleid is in eerste instantie gericht op het bevorderen, aantrekken en behouden van gekwalificeerde en fijne medewerkers welke niet door beloning geprikkeld worden tot onzorgvuldig handelen en het niet nakomen van onze zorgplicht. Daarnaast willen we met ons beloningsbeleid de focus leggen op de belangen van onze klanten op de lange termijn.

Uitgangspunten
Bij het opstellen van het beloningsbeleid wordt van de volgende uitgangspunten uitgegaan:

 • Het beloningsbeleid moet marktconform zijn;
 • Het klantbelang staat centraal;
 • Het beloningsbeleid is transparant;
 • Het beloningsbeleid is eenvoudig;
 • Het beloningsbeleid voldoet aan we wet- en regelgeving;
 • De adviseur geeft te allen tijde een passend advies.

Beschrijving
BAS hanteert de volgende beloningscomponenten:

 1. Salaris en vakantiegeld. Deze beloningen voor medewerkers in loondienst zijn marktconform. Inschaling is onder andere afhankelijk van leeftijd, kennis en ervaring. Jaarlijks ontvangt men een vakantietoeslag van 8%. Jaarlijks kan een (periodieke) loonsverhoging plaatsvinden welke gedeeltelijk afhankelijk is van individueel presteren en eventuele afronding van aanvullende opleidingen.
 2. Beloning adviseurs. De zelfstandig werkende adviseurs die aan BAS verbonden zijn ontvangen een ondernemersbeloning.

Beloningsmodel onderneming
BAS handelt altijd in het belang van onze klant en zal passende adviezen verstrekken en bemiddelt onafhankelijk en objectief.

Onze beloning bestaat de uit de volgende mogelijkheden:

 • Beloning o.b.v. provisie (door aanbieder)
 • Beloning o.b.v. vaste fee (door klant)
 • Beloning o.b.v. urendeclaratie (door klant)
 • Beloning o.b.v. een abonnement (door klant)
 • Beloning door combinatie van bovenstaande mogelijkheden

De beloningsvorm wordt vooraf op een transparante wijze kenbaar gemaakt aan de klant middels een dienstverleningsdocument of offerte. In geval van een beloning vanuit de aanbieder (zoals provisie) wordt de passendheid beoordeelt o.b.v. de marktconforme provisie. Het beloningsbeleid ligt in het verlengde van het verdienmodel van BAS.

Transparantie
Bij BAS houden we van duidelijkheid. Ons beloningsbeleid is dan ook transparant en wordt onder andere gecommuniceerd op onze website. Klanten worden vooraf geïnformeerd over de beloningsvorm middels het dienstverleningsdocument of de uitgebrachte offerte.